دستگاه میزچرخان شیشه دوجداره

تومان

دستگاه میز چرخان شیشه دو جداره

ساخت کشور ترکیه

جهت سهولت در چسب زدن دور شیشه دو جداره