شستشوی شیشه دو جداره

تومان

دستگاه شستشوی شیشه دوجداره یو پی وی سی ایستاده در دو مدل

الف) ارتفاع 2500 میلیمتر طول 7000 میلیمتر قابلیت شستشوی شیشه به ارتفاع 1700 ،دارای 4 فرچه

ب) ارتفاع 3000 میلیمتر طول 8000 میلیمتر قابلیت شستشوی شیشه به ارتفاع 2000 ،دارای 6 فرچه