پانچ مخصوص الومینیوم ترمالبریک توانایی تولید ۲۵۰۰ کیلوگرم قدرت بروی هر فک سیستم پنوماتیک دقت بالا